YouP telecom | Portfolio

Onderhoud

Onderhoud dient er op gericht te zijn storingen in het functioneren van de  apparatuur te voorkomen. En als deze toch voorkomt direct in staat te zijn deze storing te analyseren en zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Onderhoud op moderne telecommunicatie is feitelijk het creëeren van omstandigheden waarbinnen de apparatuur optimaal functioneert. Derhalve wordt de toon voor onderhoud gezet in de keuzes die gemaakt worden voordat de feitelijke onderhoudsfase ingaat.

De belangrijkste keuzes die hierin te maken zijn, zijn als volgt te benoemen:

  • Inzetten van apparatuur met zeer kleine kans op uitval, en minimaal aantal kritische of onderhoudsgevoelige componenten.  
  • Daar waar mogelijk redundancy inbouwen
  • Waarborgen dat de apparatuur onder ideale omstandigheden kan functioneren.  
  • Als deze basisregels in acht zijn genomen dienen er tijdens de onderhoudsfase ook een belangrijk aantal voorzieningen getroffen te worden.
  • Up to date software levels.
  • Goede monitoring faciliteiten.
  • Je realiseren waar de single points of failure liggen , en zorgen dat er bij uitval een adequate fall back is.
  • Je realiseren dat de eindgebruiker wil dat storingen verholpen worden.  
  • Zorgen dat er voldoende vervangende apparatuur (toestellen) aanwezig zijn, bij voorkeur op locatie klant.

Door op deze manier heel consequent de installatie op te zetten, zal het correctief onderhoud zich beperken tot in gebruik zijnde randapparatuur. Vooral DECT toestellen en headsets zijn kwetsbaar.
Adequate en snelle opvolging bij het uitvallen van deze apparatuur, en het snel en doeltreffend  verwerken van Moves, Adds en Changes leidt tot een hoge graad van tevredenheid bij de eindgebruikers. En daar is onderhoud uiteindelijk om te doen.